Mar 312014
 

Op 30 april en 7 mei a.s. verzorg ik het onderdeel Privacy en bescherming persoonsgegevens, in  het eLaw Keuzevak Internet (5 EC). Het daarvoor te bestuderen materiaal zal te zijner tijd te vinden zijn op blackboard, alsmede nu al hier:

Het onderwijsmateriaal voor dit onderdeel van het keuzevak zal in beginsel de volgende twee teksten omvatten

De voor dit onderdeel nodige relevante wetgeving betreft:

Op 7 mei wordt het tweede college uur verzorgd door gastdocenten van de privacytoezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens. Het voor dit gastcollege te bestuderen materiaal wordt nog bekendgemaakt.

share...

Sorry, the comment form is closed at this time.