Jul 292015
 

Waarom zouden consultatiedocumenten van onze privacytoezichthouder vertrouwelijk zijn? Ik kon het eerder niet bedenken en deed toen maar een Wobverzoekje. Zoals verwacht was de uitkomst daarvan dat het desbetreffende consultatiedocument toch niet vertrouwelijk was. Het werd dan ook uiteindelijk wel verstrekt.

Onlangs zag ik weer zo een als vertrouwelijk aangemerkt consultatiedocument voorbijkomen. Deze keer betrof het de concept-richtsnoeren cameratoezicht. Op mijn Wobverzoekje kreeg ik de volgende, toch wel wat opmerkelijke reactie:

“Het College is wegens vakantie momenteel niet aanwezig. […] Het CBP verdaagt daarom de beslissing op uw informatieverzoek op grond van artikel 6, tweede lid, van de Wob met vier weken.”

Het is misschien teveel gevraagd om de collegeleden hiervoor terug te roepen van vakantie. Maar zou het echt nodig zijn dat zo iets eenvoudigs binnen de organisatie van de toezichthouder op het allerhoogste niveau moet worden beslist? Je zou haast denken dat er meer achter zit.

share...

Sorry, the comment form is closed at this time.