Jun 172021
 

De presentatie behorend bij de door mij te verzorgen inleiding over de controverse over het gerechtvaardigd belang (art. 6.1f AVG) en de stand van zaken waar het gaat om strafrechtelijke gegevens en gegevens van strafrechtelijke aard (art. 10 AVG en art. 1 UAVG)

Apr 132021
 

Volgende week begint de alweer vierde editie van de VPR-A specialisatieopleiding privacy en gegevensbescherming, de opleiding die toegang geeft tot het lidmaatschap van de Vereniging privacyrecht advocaten (VPR-A). In mijn onderdelen ga ik in op context en achtergrond, en kernbegrippen van de AVG.