Jun 022024
 

Morgen, maandag 3 juni, verzorg ik een korte inleiding over de uitspraak van de Rechtbank Overijssel 2 februari 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:594 en het belang daarvan voor de beantwoording van de vraag wat persoonsgegevens zijn, en wat niet.

De bijbehorende presentatie staat alvast hier.

May 142024
 

In mijn college van vanavond gaan we het hebben over de vier vergeetrecht-arresten van het Hof van Justitie, en over het BKR-arrest van de Hoge Raad van 3 december 2021 en ook over hoe art. 17 en 21 Avg door de feitenrechter worden toegepast. Een vol programma.

De bijbehorende presentatie staat hier alvast.

Mar 102024
 

Op 12 maart gaat alweer de zesde editie van de VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht van start. In het door mij te verzorgen eerste college bespreek ik context en achtergronden, alsmede kernbegrippen. De presentatie waarvan ik verwacht gebruik te gaan maken staat alvast hier.