G.J. Zwenne

Dec 242019
 

De Autoriteit persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG. Deze verordening is niet altijd even duidelijk. Daarom maakt de autoriteit met enige regelmaat bekend wat haar opvattingen zijn over de begrippen en regels daaruit.

Vorige maand publiceerde de autoriteit zo’n norm-uitleg over de verwerkingsgrondslag van het gerechtvaardigd belang. Daarover was, en is, veel te doen. De normuitleg is eigenzinnig, om niet te zeggen controversieel. Waarover gaat het?

De privacywet AVG staat toe dat er persoonsgegevens worden verwerkt als er sprake is van een gerechtvaardigd belang, tenzij [lees verder]