Feb 012024
 

Google bestaat bijna 25 jaar, ongeveer vijfien jaar langer dan JBP, en heeft inmiddels aanleiding gegeven voor vier belangrijke arresten van het Hof van Justitie. In het eerste en meest bekende arrest, Google/Costeja, beantwoordt het Hof vragen over de toepassing van privacywetgeving op een zoekmachine en over wat inmiddels wordt aangeduid als ‘het recht op vergetelheid’. In drie daaropvolgende arresten beantwoordt het Hof vragen over de reikwijdte en betekenis van dat recht.

Ik bespreek Google/Costeja uitgebreid en vervolgens beknopter de drie daaropvolgende arresten: Google/CNIL, GC e.a./CNIL en TU & RE/Google. Ik rond af met een korte afsluitende beschouwing.

Lees verder.