Oct 312010
 

Eerder kon hier al het de drukproef worden gedownload van het artikel van mijzelf en Leidse collega Mommers over de kwalificatie van beeldopnamen in termen van artikel 18 Wbp en artikel 126nd Sv. De finale versie, zoals gepubliceerd in Privacy en informatie nr. 5 van dit jaar, is hier te vinden (graag deze versie gebruiken voor verwijzingen).

share...